Kaijsers Köksmingel / Restaurant & Bar
Koncept & inredning.
Karlstad. Launch 2016-03-24