Vi är Spik Studios.

Spik Studios skapar engagerande upplevelser och mötesplatser värda att längta till. Vi brinner för kreativiteten och designen och vi utvecklar inspirerande, personliga koncept inom hotell, restaurang och offentliga miljöer som gör verklig skillnad för våra kunder, för deras varumärken – och för deras affärer.

Vår mångåriga erfarenhet från besöksnäringen och våra insikter i strategi, affärsutveckling och service är vår kompass och utgångspunkt i alla projekt. Som vi ser det kan arkitektur, inredning och design i sig själv aldrig generera så framgångsrika koncept som design i kombination med strategisk analys, branschkunskap och affärssinne.

Det är först då vi iscensätter engagerande upplevelser som berör människor i själen och resulterar i långsiktig och affärsmässig framgång.

Vi är kreatörer. Vi är arkitekter och inredare, konceptutvecklare och strateger, inköpare och projektledare. Och vi är visionärer, filosofer och drömmare. Vi skapar upplevelser som människor längtar efter – och berättelser som folk pratar om.

Vi är Spik Studios.

 
> Vår Privacy policy